De basis van elke organisatie: Medewerkers :-) !

“Management Tools Are Not a Pillar of Lean”

Deze uitspraak is terug te vinden in een beschrijving over “LeSS” van Greg Larman en Bas Vodde (https://less.works/less/principles/lean-thinking.html#LeanThinking:TheBigPicture).

Dit kan ‘kort door de bocht’ klinken, maar het geeft wel het belang van wat dan dus wel de pilaren van Lean Thinking zijn: “respect for people” en “continuous improvement”.See the source image

De tools zoals Kanban, Scrum, Backlog en dergelijke zijn uiteraard handige gereedschappen, maar “a fool with a tool…”.

De essentie ligt dus bij hoe je als management het fundament creëert om op succesvolle wijze gebruik te maken van de tools. Dat succes ligt opgesloten in de medewerkers zelf die deze tools kunnen gebruiken en vanuit de gedachte van “continuous improvement” zelf continu kunnen verbeteren. Dat raakt ook de kern van Agile: het flexibel en snel inspelen op problemen, kansen en klantvragen (zowel intern als extern).

De te leveren klantwaarde is het uiteindelijke doel, maar het begin ligt opgesloten in de eigen mensen. Dus als we het uiteindelijke product of dienst aan de klant willen verbeteren, dan gaat het in eerste instantie om people, dan het proces en tenslotte het product of dienst zelf. Dit is een uitdagend veranderproces voor management en medewerkers. Daarbij is externe coaching vaak een waardevolle toevoeging is om tot positieve resultaten te komen.

De conclusie is dus dat tools heel waardevol zijn, maar dat daarvoor een verantwoord gebruik noodzakelijk is. Die verantwoording ligt bij de medewerkers zelf met een faciliterende rol voor het  management in de vorm van “respect for people” en “continuous learning”!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *